Brabantse bedrijventerreinen en regionale energietransitie: onlosmakelijk verbonden in de route naar een duurzame toekomst

Bedrijventerreinen en energietransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast vindt ook de transitie naar een circulaire economie op bedrijventerreinen plaats. Logistiek en bewerking (recycling) van materialen vragen om (milieu)ruimte op bedrijventerreinen en om duurzame energie voor verwerkingsprocessen (symbiose). Kortom, de thema’s bedrijventerreinen, energietransitie en circulaire economie en vormen een samenhangende drieeenheid in de route naar een duurzame toekomst van Noord-Brabant.

De energietransitie is een cruciaal onderdeel van de klimaatopgave en komt momenteel in een versnelling. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijventerreinen als gevolg van drie redenen: 

  • Naar schatting 60% van het energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn daarmee grootverbruiker van energie en bieden kansen voor besparing en verduurzaming van gebruik. 
  • Bedrijventerreinen bieden fysieke ruimte en planologische (milieu)ruimte om hernieuwbare energie op te wekken op daarvoor geschikte locaties. Aan de slag gaan met duurzame energieproductie betekent dus aan de slag gaan met bedrijventerreinen. 
  • Bedrijventerreinen fungeren als schakels in nieuwe energienetwerken waar opslag en distributie van hernieuwbare energie plaatsvindt. Het energienetwerk van de toekomst wordt gefaciliteerd door bedrijventerreinen. 

Bedrijventerreinen en energietransitie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast vindt ook de transitie naar een circulaire economie op bedrijventerreinen plaats. Logistiek en bewerking (recycling) van materialen vragen om (milieu)ruimte op bedrijventerreinen en om duurzame energie voor verwerkingsprocessen (symbiose). Kortom, de thema’s bedrijventerreinen, energietransitie en circulaire economie en vormen een samenhangende drieeenheid in de route naar een duurzame toekomst van Noord-Brabant.

Type: Onderzoeksrapport

14th July 2020