Natuurinclusief bedrijventerrein scoort punten voor biodiversiteit


Als je A1 Bedrijvenpark Deventer oprijdt, zou je niet zeggen dat je op een natuurinclusief bedrijventerrein terechtgekomen bent. Afgezien van de spontaan opgekomen ruigtekruiden op de nog onbebouwde kavels, is er weinig groen te zien. Toch bestaat maar liefst 40% van de 129 hectare die het terrein groot is, uit groen en water.

https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/natuurinclusief-bedrijventerrein/

Type: Artikel

22nd July 2021