Factsheet Bedrijventerreinen - Natuur op bedrijventerreinen

Factsheet over natuur op bedrijventerreinen van Vogelbescherming & IVN

Door de ligging, tussen buitengebied en stadskern, hebben bedrijventerreinen voor vogels 
een groot potentieel. Hier kan met gerichte aandacht veel voor vogels worden bereikt. Winst 
voor vogels is te behalen bij de inrichting en het beheer van groenstroken, maar ook bij de 
bebouwing zelf. Soms kan zelfs een hele kavel exclusief worden ingericht voor natuur.

Dit is een publicatie van de Vogelbescherming en IVN.

 

Type: Artikel

14th September 2023