Het kostenperspectief van Het Nieuwe Normaal

Rapport over de impact van circulair bouwen op de investerings- en onderhoudskosten van gebouwen

De bouw- en vastgoedsector heeft in de voorliggende klimaatopgave een essentiële rol. Een transitie naar een circulaire economie, waarbij verantwoord wordt omgegaan met de grondstoffen die onze aarde nog ter beschikking heeft, is dan ook van groot belang. 

Circulair bouwen start met het spreken van een gemeenschappelijke taal. Om deze gemeenschappelijke taal te definiëren is door zes opdrachtgevende en zes opdrachtnemende partijen het programma Samen Versnellen gestart. Binnen het Samen Versnellen programma is een nieuwe ‘standaard’ met haalbare en ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen bepaald: Het Nieuwe Normaal (HNN). 

Een belangrijke vraag die zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben en die steeds vaker naar voren komt, is “Wat zijn de financiële gevolgen van Het Nieuwe Normaal?” Enerzijds gericht op de investeringskosten op de korte termijn en anderzijds op de lange termijn in de exploitatie al dan niet uitgedrukt in waarden. Het inzicht in deze financiële en niet-financiële consequenties van HNN is de volgende ‘challenge’ binnen het brede programma van Samen Versnellen.

De challenge ‘Het Nieuwe Normaal vanuit kostenperspectief’ (hierna: challenge) is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Gemeente Amsterdam uitgevoerd door Alba Concepts. Centraal in het onderzoek staat de vraag: Wat is de impact van Het Nieuwe Normaal op de investerings- en onderhoudskosten van gebouwen? 

Type: Onderzoeksrapport

13th February 2024