Ruimtelijke strategie voor circulaire werklocaties

In deze publicatie deelt Ecorys de inzichten uit hun onderzoeken naar de ruimtelijke impact van circulaire economie voor (onder andere) Programmabureau Noordzeekanaalgebied, Provincie Zuid-Holland, en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

De omschakeling naar een circulaire economie vraagt om ruimte. Ruimte die enerzijds nodig is voor het circulair maken van bestaande bedrijfsprocessen en anderzijds nodig is voor (nieuwe) circulaire bedrijfsactiviteiten. Momenteel concurreert deze ruimtebehoefte in Nederland met andere ruimtefuncties zoals wonen, industrie, energietransitie, recreatie en natuur.

Onvoldoende ruimte voor circulaire bedrijvigheid belemmert de landelijke en provinciale ambitie om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. Steeds meer gebieden in Nederland richten zich daarom op een regionale strategie en op regionaal beleid. 

In deze publicatie deelt Ecorys de inzichten uit hun onderzoeken naar de ruimtelijke impact van circulaire economie voor (onder andere) Programmabureau Noordzeekanaalgebied, Provincie Zuid-Holland, en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Type: Onderzoeksrapport

13th March 2024