Economische waarde distributiecentra

Ondernemers en beleggers wijzen op de waarde van de hallen voor de Nederlandse economie. Maar hoe groot is die waarde eigenlijk?

Door de explosieve groei van het aantal distributiecentra neemt weerstand tegen de 'verdozing' toe.

Inschattingen van de toegevoegde waarde van de logistieke hallen variëren sterk.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn ook banen een minder belangrijk argument voor de bouw van magazijnen.

Lokale overheden gaan strenger toezien op de locaties en het soort logistieke hal.

Type: Artikel

21st January 2020