Energietransitie is een economische transitie, met een cruciale rol voor bedrijven en bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn de ruimtelijk-economische hubs in de energietransitie. 60 procent van het energieverbruik vindt hier plaats. Er liggen dus veel kansen: voor de ruimtelijke inpassing van energiesystemen, maar ook om de realisatie van RES-afspraken gemakkelijker te maken.

Bedrijventerreinen zijn de ruimtelijk-economische hubs in de energietransitie. 60 procent van het energieverbruik vindt hier plaats. Er liggen dus veel kansen: voor de ruimtelijke inpassing van energiesystemen, maar ook om de realisatie van RES-afspraken gemakkelijker te maken.

Geconcludeerd kan worden dat het maatschappelijk en economisch belang van bestaande bedrijventerreinen door de energietransitie nóg groter wordt. Met een gecombineerde aanpak voor herstructurering en verduurzaming van het energiehuishouden krijgen terreinen een nieuwe impuls. En het parkmanagement wordt met de opbrengsten van eigen opgewekte energie van een kostendrager voorzien. Kortom, een duurzaam bedrijventerrein kent alleen maar winnaars.

Type: Artikel

13th February 2020