Fysieke, financieel-economische en kennisrelaties tussen REOS-toplocaties

Op dit moment worden op Rijks-, provincie- en regionaal niveau de acties zoals geformuleerd in het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), door de betrokken bestuurders en ambtelijke medewerkers uitgewerkt. Een van deze acties, Actie 5, heeft betrekking op de verbindingen tussen de gedefinieerde toplocaties in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven in economisch perspectief. Het ging daarbij in het bijzonder om de campussen en de functie gemengde zakencentra. Wat is nu die connectiviteit in ruimtelijk-economisch perspectief?

Op dit moment worden op Rijks-, provincie- en regionaal niveau de acties zoals geformuleerd in het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Economische Ontwikkel Strategie (REOS), door de betrokken bestuurders en ambtelijke medewerkers uitgewerkt. Een van deze acties, Actie 5, heeft betrekking op de verbindingen tussen de gedefinieerde toplocaties in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven in economisch perspectief. Het ging daarbij in het bijzonder om de campussen en de functie gemengde zakencentra. Wat is nu die connectiviteit in ruimtelijk-economisch perspectief?

In dit artikel en het daarvoor uitgevoerd verkennend onderzoek is getracht een antwoord te geven op de prangende vraag welke ruimtelijk-economische relaties kunnen worden gesignaleerd tussen de toplocaties, met andere woorden wat is de connectiviteit in termen van drie typen relaties: fysieke, financieel-economische en kennis-relaties.

Type: Artikel

13th February 2020