Hulp bij toekomstbestendige bedrijventerreinen

Hoe is het gesteld met de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen? In dit artikel belicht Bureau Buiten drie pijlers waarmee overheden, bedrijven en beheerders inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van een terrein én waar de opgaven liggen om deze terreinen klaar te stomen voor de toekomst.

Hoe is het gesteld met de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen? In dit artikel belichten we drie pijlers waarmee overheden, bedrijven en beheerders inzicht krijgen in de huidige stand van zaken van een terrein én waar de opgaven liggen om deze terreinen klaar te stomen voor de toekomst.

Werklocaties moeten een belangrijke bijdrage gaan leveren om de CO2-uitstoot in 2030 met minstens 49 procent terug te dringen. Zij zijn immers goed voor bijna een kwart van het totale energieverbruik in Nederland en hebben een centrale positie in het grondstoffengebruik. De klimaatdoelen vragen om ingrijpende veranderingen op de circa 4000 werklocaties in ons land. Tegelijkertijd zorgen deze doelen voor grote kansen om de werklocaties niet alleen duurzamer, maar ook aantrekkelijker te maken. 

Voor het onderzoek ‘Gelderse bedrijventerreinen, klaar voor de toekomst?’ dat Bureau BUITEN heeft uitgevoerd voor de provincie Gelderland,werd eerder dit jaar de toekomstbestendigheid van alle bedrijventerreinen in Gelderland in beeld gebracht in een scan. Met dit onderzoek zet de provincie in op het verbreden van het werklocatiebeleid met duurzaamheid, met als doel dat in 2050 alle werklocaties in Gelderland duurzaam zijn ingericht. De hiervoor gehanteerde methode zorgt voor een goed vertrekpunt bij het werken aan een integrale aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Centraal in deze aanpak staan drie pijlers: duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. Deze pijlers zijn opgebouwd uit verschillende thema’s en subthema’s. Per pijler en thema is onderzocht hoe de bedrijventerreinen scoren op toekomstbestendigheid. 

Type: Artikel

13th February 2020