(Her)ontwikkelingsmaatschappijen: De kracht van diversiteit en maatwerk

(Her)ontwikkelingsmaatschappijen ondersteunen bedrijven bij de oprichting, het vinden van een geschikte vestigingsplaats, groei, innovatie, samenwerking en verduurzaming. De betekenis? De ondersteuning levert positieve, directe effecten op bedrijfsprestaties en indirect wordt werkgelegenheid gecreëerd of behouden en gebiedskwaliteit verbeterd. Wie zijn deze (her)ontwikkelingsmaatschappijen en hoe bereiken ze resultaten?

(Her)ontwikkelingsmaatschappijen ondersteunen bedrijven bij de oprichting, het vinden van een geschikte vestigingsplaats, groei, innovatie, samenwerking en verduurzaming. De betekenis? De ondersteuning levert positieve, directe effecten op bedrijfsprestaties en indirect wordt werkgelegenheid gecreëerd of behouden en gebiedskwaliteit verbeterd. Wie zijn deze (her)ontwikkelingsmaatschappijen en hoe bereiken ze resultaten?

Dit artikel is het eerste in een drieluik. Eerst wordt een beschrijving gegeven van een complexe en dynamische context waarbinnen een grote diversiteit aan organisaties actief is, voordat een beknopte SWOT-analyse leidt tot een ja-mitstoekomstperspectief.

Type: Artikel

13th February 2020