Vier jaar werken aan biodiversiteit op bedrijventerreinen

Deze brochure werd ontwikkeld in het kader van het Interreg project 2B Connect. Binnen dit project werkten 26 partners vier jaar lang samen aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Deze brochure biedt een summier overzicht van de resultaten en bevindingen. Met praktijkvoorbeelden en praktische richtlijnen.

Ruim 135 hectare. Dat is hoeveel bedrijventerrein er binnen het Interreg project 2B Connect biodiverser is gemaakt. Met het project willen we bedrijven inspireren die een bijdrage willen leveren aan biodiversiteit. De terreinen liggen in Zuid-Nederland en Vlaanderen, van de kust tot de heuvels ver in het binnenland. We hadden te maken met verschillende grondsoorten en uitgangsituaties en we realiseerden zowel relatief eenvoudige als hele grote maatregelen. 
Iedere maatregel heeft zijn waarde en draagt bij tot behoud van biodiversiteit in onze leefomgeving. De biotopen zijn aangelegd voor 77 doelsoorten. Deze doelsoorten staan symbool voor een goed functionerend leefgebied waar ook vele andere soorten van profiteren.

Type: Onderzoeksrapport

19th February 2020