Vestigingsklimaat en werken

Het onderzoek Vestigingsklimaat en Werken is een initiatief van Elba, SKBN, Oost NL en USP Marketing Consultancy. Voor dit onderzoek werden in september 2018 ruim 1000 consumenten en 110 gemeenteambtenaren en medewerkers van andere overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen ondervraagd. Het doel is om inzicht te krijgen in de mening van professionals en woonconsumenten over actuele thema’s binnen wonen, werken en bouwen, zoals het vestigingsklimaat, bedrijventerreinen en werkomgeving.

Voor het onderzoek Ruimte voor Werken zijn in september 2018 ruim 1000 woonconsumenten 
en 110 ambtenaren werkend bij de gemeente ondervraagd. De doelgroepen die in het onderzoek zijn ondervraagd, staan hiernaast weergegeven. De steekproef onder gemeenten en overige overheden is relatief beperkt. De vragenlijst bestond voor het overgrote deel uit stellingen, waarbij de vraagstelling op een aantal punten is aangepast op de doelgroep.

Thema’s 
1. Vestigingsklimaat in de gemeente 
Motivaties voor bedrijven om zich te vestigen in de gemeente; beoordeling kwaliteit 
2. Status quo bedrijventerreinen 
Aantal in de gemeente; beoordeling kwaliteit 
3. Toekomst van de bedrijventerreinen 
Uitbreiding of krimp; redenen voor de mogelijke uitbreiding 
4. Arbeidsmarkt in de gemeente 
Tekort aan personeel; hoe en waar wordt er gewerkt; tevredenheid met het werk en locatie

Type: Onderzoeksrapport

19th February 2020