‘Mensen op bedrijventerreinen aanspreken: wat wil jij?’

Interview Annemarie van Doorn, directeur DGBC. De gebouwde omgeving is in Nederland goed voor meer dan een derde van het totale energieverbruik. Om te kunnen voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs is een enorme reductie van dat verbruik nodig. Dat moet kunnen, meent directeur Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council. Onder de noemer ‘Paris Proof’ heeft de organisatie daarom een heel concrete stip op de horizon gezet: we moeten voor bijvoorbeeld kantoren naar 50 kilowattuur per vierkante meter gebouwoppervlak per jaar. ‘Als we nu vaart maken, kunnen we dat doel in 2040 halen.’ Van Doorn is hoofdspreker tijdens het BT Event op 31 oktober in Arnhem.

De gebouwde omgeving is in Nederland goed voor meer dan een derde van het totale energieverbruik. Om te kunnen voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs is een enorme reductie van dat verbruik nodig. Dat moet kunnen, meent directeur Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council. Onder de noemer ‘Paris Proof’ heeft de organisatie daarom een heel concrete stip op de horizon gezet: we moeten voor bijvoorbeeld kantoren naar 50 kilowattuur per vierkante meter gebouwoppervlak per jaar. ‘Als we nu vaart maken, kunnen we dat doel in 2040 halen.’ Van Doorn is hoofdspreker tijdens het BT Event op 31 oktober in Arnhem.

Dutch Green Building Council (DGBC) zet zich in om de gebouwde omgeving te verduurzamen. De stichting is onder meer bekend als beheerder en ontwikkelaar van het BREEAM-NL label, een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. DGBC werd in 2008 opgericht op initiatief van een aantal marktpartijen. Inmiddels zijn er bijna vierhonderd participanten: banken, beleggers, bouwbedrijven, installateurs, adviseurs, leveranciers. ‘De hele keten zit in ons netwerk’, zegt Van Doorn. ‘Dat is een achterban waar we veel mee kunnen bereiken rond energietransitie, CO2-reductie en circulariteit. Bovendien hebben al deze bedrijven en organisaties ook weer hun eigen netwerk. De verduurzaming van de gebouwde omgeving verspreidt zich daardoor als een olievlek.’

Een van de manieren waarop DGBC dat probeert te doen is het streven naar een ‘Paris Proof’ gebouwde omgeving in 2040. De Council heeft becijferd dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde, om te kunnen voldoen aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het plan is onderdeel van het Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen, een meerjarig verduurzamingsprogramma, waar niet alleen commercieel vastgoed als kantoren, retail- en logistiek vastgoed onder valt, maar ook maatschappelijk vastgoed als zorggebouwen en scholen.

‘Het mooie is dat die doelstelling superambitieus is’, zegt Van Doorn. ‘Tegelijkertijd is het ook heel simpel: het gaat maar om één getal, één doelstelling die geldt voor een individueel gebouw of een heel portfolio. We zien dat het aanslaat want de hele gebouwde omgeving pakt het nu op, die adoptie is veel breder dan alleen onze achterban. We zien dat veel partijen zeggen dat ze ervoor willen gaan. Dat hadden we niet verwacht.’

Type: Artikel

19th February 2020