Gemeenten en ondernemers zetten samen schouders onder toekomst Spaanse Polder

Als industrieterrein Spaanse Polder in de publiciteit komt, gaat het vaak nog steeds over de aanpak van criminaliteit. De betrokken gemeenten zijn intussen al een paar stappen verder. Samen met de bedrijven werken ze aan economisch toekomstperspectief. Spaanse Polder als de economische longen van de stad.

Als industrieterrein Spaanse Polder in de publiciteit komt, gaat het vaak nog steeds over de aanpak van criminaliteit. De betrokken gemeenten zijn intussen al een paar stappen verder. Samen met de bedrijven werken ze aan economisch toekomstperspectief. Spaanse Polder als de economische longen van de stad.

Al zo’n vijf jaar werken Rotterdam en Schiedam samen aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Onder meer met een speciale vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven zijn zij de afgelopen tijd met succes de strijd aangegaan tegen malafide ondernemers. ‘Hierdoor is de veiligheid sterk verbeterd en hebben we de verrommeling en leegstand aangepakt’, vertelt projectleider Ewout Spit van de Gemeente Rotterdam. ‘Nu het gebied veiliger en aantrekkelijker is geworden, is het zaak dat vast te houden. We willen als het ware het onkruid weghouden en zorgen dat de goede planten blijven groeien. En dat betekent investeren in de toekomst. Niet alleen in Spaanse Polder, maar ook in de naastgelegen bedrijventerreinen: het Rotterdamse Noord-West en de Schiedamse ’s-

Type: Artikel

19th February 2020