Brochure Hoe vergroenen we bedrijventerreinen

Meer ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn cruciaal voor Gelderland. Uit onderzoek blijkt dat de Gelderse bedrijventerreinen gezamenlijk bijna 8.000 ha beslaan, bijdragen aan 40% van het Bruto Regionaal Product en 30% van de werkgelegenheid verzorgen. Provincie Gelderland bereidt zich voor op de toekomst. We vinden het belangrijk dat, wanneer er fysieke aanpassingen worden gedaan op bedrijventerreinen, er ook maatregelen ten behoeve van duurzaamheid en de gezondheid van medewerkers meegenomen worden. Het vergroenen van bedrijventerreinen biedt hiervoor mooie kansen.

Type: Onderzoeksrapport

26th March 2020