Hoe Arnhem zich op de kaart zet als ‘Hotspot Energy’

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat krijg je niet voor niets. Wie zijn stad of regio echt op de kaart wil zetten, moet vooral keuzes durven maken en daarmee aan de slag gaan. In het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen werken gemeenten en de provincie samen om de economie te versterken. Clustering is een belangrijk onderdeel van die inspanningen. Waar Nijmegen inzet op het innovatieklimaat voor het thema ‘health’, kiest Wageningen voor ‘food’. Arnhem positioneert zich als ‘Hotspot Energy’ en wil spilstad worden voor de energietransitie. Maar hoe doe je dat? BT vroeg het aan de Arnhemse wethouder Jan van Dellen.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat krijg je niet voor niets. Wie zijn stad of regio echt op de kaart wil zetten, moet vooral keuzes durven maken en daarmee aan de slag gaan. In het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen werken gemeenten en de provincie samen om de economie te versterken. Clustering is een belangrijk onderdeel van die inspanningen. Waar Nijmegen inzet op het innovatieklimaat voor het thema ‘health’, kiest Wageningen voor ‘food’. Arnhem positioneert zich als ‘Hotspot Energy’ en wil spilstad worden voor de energietransitie. Maar hoe doe je dat? BT vroeg het aan de Arnhemse wethouder Jan van Dellen.

Arnhem kent van oudsher een clustering van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met energietransitie en energie-infrastructuur. Netbeheerders TenneT en Alliander zijn in Arnhem gevestigd, maar ook DNVGL, de Kema-laboratoria en bedrijven die laadpalen produceren of zich bezighouden met energieopslag. Ook de keten van waterstofbedrijven is in Arnhem goed vertegenwoordigd. Het energiecluster bestaat uit een brede en elkaar aanvullende groep bedrijven en instellingen. Daaronder is ook het onderwijs: in de regio Arnhem zijn er de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Artez en Hogeschool Van Hall Larenstein. Allemaal onderwijsinstellingen die veel aandacht besteden aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie. Niet alleen de kennis is in de regio vertegenwoordigd, ook de maakindustrie.

Het profiel ‘Energy’ past Arnhem als gegoten. Maar is het ook voldoende onderscheidend? Het is een breed thema dat overal speelt. Specialisatie is daarom belangrijk, stelt Van Dellen. Ook omdat er duidelijke schaalvoordelen voortkomen uit een lokale bundeling van expertise. ‘In het afgelopen jaar hebben we binnen het energiecluster nieuwe consortia gesloten en is de keuze gemaakt om projecten te gaan stimuleren rond drie innovatiegebieden waarmee de regio zich onderscheidt: waterstof- en brandstofceltechnologie, batterij- en laadinfrastructuur en ICT- of smartgrids. Een daarvan is het verkennenvan het realiseren van een innovatielab, waarin we al ver gevorderd zijn. Deze projecten dragen bij aan oplossingen in de energietransitie én aan versterking van de economie.’

Type: Artikel

16th April 2020