‘ESCo’s zijn goedkoper en duurzamer’

Het bedrijfsleven staat voor een belangrijke, én noodzakelijke, opgave: de energietransitie. Bedrijventerreinen moeten verduurzamen; de energievoorziening moet over enkele decennia nagenoeg CO2-neutraal zijn en dat betekent onder meer dat er afscheid wordt genomen van gas en er andere vormen van energievoorziening gevonden moeten worden. Het gaat om ruim vierduizend bedrijventerreinen en andere werklocaties in Nederland die bijna 60 procent van het totale energiegebruik consumeren (Buck Consultants, 2019). Bij het verduurzamen kunnen ESCo’s, de Energy Service Companies, een belangrijke rol spelen, zegt Wouter van den Wildenberg van Fakton.

Het bedrijfsleven staat voor een belangrijke, én noodzakelijke, opgave: de energietransitie. Bedrijventerreinen moeten verduurzamen; de energievoorziening moet over enkele decennia nagenoeg CO2-neutraal zijn en dat betekent onder meer dat er afscheid wordt genomen van gas en er andere vormen van energievoorziening gevonden moeten worden. Het gaat om ruim vierduizend bedrijventerreinen en andere werklocaties in Nederland die bijna 60 procent van het totale energiegebruik consumeren (Buck Consultants, 2019). Bij het verduurzamen kunnen ESCo’s, de Energy Service Companies, een belangrijke rol spelen, zegt Wouter van den Wildenberg van Fakton. 

Om de milieu- en klimaatdoelstellingen in 2050 te halen dient de komende jaren een groot aantal maatregelen genomen te worden. Een ervan is het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet. Maar om Nederland aardgasvrij te maken dienen ook de bedrijventerreinen de nodige stappen te ondernemen. Het totale energieverbruik van bedrijventerreinen in Nederland is veel meer dan het energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Duurzame energie zal voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering worden. Maar hoe pak je dat aan? En hoe financier je het? 

De ervaring is dat ondernemers nog weinig aandacht aan energiemaatregelen schenken, omdat het nu eenmaal niet hun corebusiness is, er vaak te weinig financiële ruimte is voor dergelijke maatregelen, ze geen kennis van zaken hebben en terughoudend zijn met het ingrijpen in het primaire proces. Wouter van den Wildenberg, partner en energiedeskundige bij Fakton, schetst dat bedrijven die energietransitie lastig alleen voor elkaar krijgen. ‘Individuele oplossingen zijn over het algemeen duurder en minder duurzaam dan collectieve oplossingen. Bedrijventerreinen hebben veel verschillende eigenaren en dan is over het algemeen een collectieve oplossing voor zo’n bedrijventerrein het meest gunstig. Zowel qua financiën als mate van duurzaamheid. Waarbij je, zeker als je te maken hebt met schaarse bronnen, wel te maken krijgt met een verdelingsvraagstuk. Die warmtevoorziening moet er komen en iedereen moet daar een bijdrage aan leveren. Er spelen dan allerlei vragen over wie wat en hoeveel betaalt. En voor je het weet is de procesvraag zo groot dat je er dan niet uitkomt met een collectieve oplossing.’

Type: Artikel

16th April 2020