Inventarisatie verduurzamen bedrijventerreinen Provincie Overijssel

Niels van Genderen Trainee Ruimte BMC Implementatie

Landelijk gezien groeit de oppervlakte van het aantal bedrijventerreinen nog steeds. Sinds 2000 is de omvang tot 2016 met 30% toegenomen, van 649 vierkante kilometer naar 841 vierkante kilometer. In 2015 bedroeg de totale oppervlakte van de bedrijventerreinen in Overijssel 6.404 hectare, oftewel 64 vierkante kilometer.

Om Nederland energieneutraal te krijgen, liggen er nog grote vraagstukken bij bedrijventerrein. Waar je in de dagelijkse media veel leest over woningen en kantoorpanden, lijken bedrijventerreinen hierin vergeten. Ook in de landelijke politiek worden maatregelen genomen, maar vaak zijn deze niet toereikend. In het regeerakkoord uit 2017 worden geen concrete maatregelen genoemd om de afname van natuur en biodiversiteit tegen te gaan.

Verder worden op het gebied van energietransitie verschillende maatregelen genoemd, maar het ontbreekt aan weinig effectieve maatregelen. Dat geldt dan voor ons gehele land, terwijl de focus ook nog voornamelijk op andere gebieden dan bedrijventerreinen ligt. Dat terwijl er op bedrijventerreinen nog zoveel winst te behalen valt.

Type: Onderzoeksrapport

20th May 2020